Varovana kolesarnica na železniški postaji

Na železniški postaji v Mariboru je na voljo varovana in pokrita kolesarnica za shranjevanje koles tudi čez noč. Namenjena je vsem dnevnim migrantom, ki kombinirajo javni potniški promet s kolesom. V kolesarnico je možno vstopiti samo imetnikom magnetne kartice.

Magnetno kartico je možno dobiti na naši infotočki v času uradnih ur za ceno 15 EUR. Prednost pri uporabi kolesarnice imajo dnevni migranti, ki uporabljajo vlak ali avtobus.

kolesodvor

Koraki za pridobitev magnetne kartice za uporabo Kolesodvora so naslednji:

1. Uporabnik izvede nakazilo v znesku 15,00 EUR na podjetje NIGRAD, komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, (TRR št. 04515-0000498021 pri NKBM)  Namen plačila: elektronska kartica za uporabo Kolesodvora,

2. Uporabnik predloži:

  • dokazilo o plačilu (odrezek ali izpisek).
  • kopijo ali sken veljavne vozovnice za vlak ali avtobus

3. Uporabnik nam pošlje izpolnjeno in podpisano pogodbo o nakupu elektronske kartice.

5. Uporabnik prevzame magnetno kartico.

6. Kolesodvor se lahko uporablja :)

Magnetna kartica se ponovno aktivira s predložitvijo veljavne vozovnice.  Ponovno podaljšanje kartice se ne plača.

Za vse dodatne informacije ali v primeru tehničnih nevšečnosti pišite na info@mobilnost.si ali pokličite na 040-458-119 (Josip).

Prvi mobilnostni center v Sloveniji

ipp

V Mariboru je v letu 2014 pod okriljem Mariborske kolesarske mreže začel nastajati prvi mobilnostni center v Sloveniji.  Center mobilnosti Maribor zagotavalja podporno okolje za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti v Mariboru in okolici. Gre za večnamenski prostor, ki je namenjen koordinaciji in aktivni promociji trajnostne mobilnosti. V okviru centra nastajajo koordinator za trajnostno mobilnost v mestu in popravljalnica koles, v njem pa bo mogoče dobiti tudi informacije in se udeleževati raznih dogodkov na temo trajnostne mobilnosti, okolja, zdravja ipd.

Center mobilnosti Maribor je bil vzpostavljen v sklopu projekta TRAMOB, ki ga je vodila Mestna občina Maribor med letom 2010 in 2013. Kot podporno okolje za razvoj trajnostne mobilnosti bo odigral ključno vlogo pri promociji le-te, saj se nahaja na zelo frekventni lokaciji med železniško in avtobusno postajo ter središčem mesta.

Glavne funkcije mobilnostnega centra so tako promocija, osveščanje, informiranje ter ponudba mobilnostnih storitev, kot so servis koles, izposoja koles in prodaja vozovnic. Krona celotnega delokroga mobilnostnega centra bo tudi koordinacija med različnimi deležniki na področju trajnostne mobilnosti, kar bo prispevalo k boljši usklajenosti pri izvajanju ukrepov na ravni mesta in njegovega zaledja.

Pomen Centra mobilnosti Maribor je prepoznala tudi Vlada RS, ki je v sprejetem odloku o kakovosti zraka v Mariboru, med ukrepe za zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje ter zdravje ljudi, vključila Mariborsko kolesarsko mrežo, kot koordinatorja mobilnostnega centra.

Spreminjamo potovalne navade