Na železniški postaji v Mariboru je na voljo varovana in pokrita kolesarnica za shranjevanje koles tudi čez noč. Namenjena je vsem dnevnim migrantom, ki kombinirajo javni potniški promet s kolesom. V kolesarnico je možno vstopiti samo imetnikom magnetne kartice.

Magnetno kartico je možno dobiti na naši infotočki v času uradnih ur za ceno 15 EUR. Prednost pri uporabi kolesarnice imajo dnevni migranti, ki uporabljajo vlak ali avtobus. Magnetna kartica je veljavna 1 leto.

Koraki za pridobitev magnetne kartice za uporabo Kolesodvora so naslednji:

1. Uporabnik izvede nakazilo v znesku 15,00 EUR na podjetje NIGRAD, komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, (TRR št. 04515-0000498021 pri NKBM),  Namen plačila: Kartica za uporabo Kolesodvora,

2. Uporabnik predloži:

    • dokazilo o plačilu (odrezek ali izpisek).
    • kopijo ali sken veljavne vozovnice za vlak ali avtobus

3. Uporabnik izpolni in podpiše pogodbo o nakupu elektronske kartice za uporabo kolesodvora.

4. Uporabnik prevzame magnetno kartico.

5. Kolesodvor se lahko uporablja :)

Magnetna kartica je veljavna za obdobje 1 leta. Po preteku 1 leta, se lahko ponovno aktivira, ko uporabnik izvede nakazilo, opisano v 1. koraku, predloži dokazilo o plačilu in kopijo vozovnice ter podpiše novo pogodbo o uporabi kolesodvora.

Za vse dodatne informacije ali v primeru tehničnih nevšečnosti pišite na info@mobilnost.si ali pokličite.

Written by