V Centru mobilnosti Maribor si prizadevamo za spremembe potovalnih navad in s tem tudi za izboljšanje bivanjskega okolja. Pri tem se osredotočamo na programe, ki razvijajo kompetence posameznikov in organizacij ter delujejo podporno na širšo skupnost.