Mestna občina Maribor je sprejela celostno prometno strategijo, ki cilja na umirjanje trenda uporabe motornih vozil pri gibanju po mestu. 

Mestna občina Maribor je na 8. redni seji mestnega sveta (2.7.2015) dobila celostno prometno strategijo, ki cilja na umirjanje trenda uporabe motornih vozil pri gibanju po mestu. Dokument po navedbah profesorja z mariborske fakultete za gradbeništvo Marjana Lepa poskuša najti ravnotežje med potrebami gospodarstva ter okolja in zdravja prebivalcev.

Celostna prometna strategija je bila kot načrt trajnostne mobilnosti v Mariboru pripravljena v okviru projekta Tramob, ki se je večinsko financiral z evropskimi sredstvi. Za pripravljavca dokumenta je bil na razpisu izbran konzorcij strokovnih partnerjev pod vodstvom mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Brez zaprtja Glavnega trga in Koroške ceste

Njegova vsebina je v Mariboru sprožila številne odzive, tako laične kot strokovne javnosti, zato je župan Andrej Fištravec dokument že dvakrat v zadnjem trenutku umaknil iz razprave na mestnem svetu. Tokrat naj bi bil dokument sprejemljiv za vse, kar je vodilo do številnih posplošenih postavk. Tako v dokumentu med drugim ni več predvidena popolna zapora Koroške ceste in Glavnega trga za promet, ampak se po besedah dr. Marjana Lepa dopušča, da je to “območje skupne rabe”.

Zmanjšati okoljska in varnostna tveganja

Medtem ko je bilo načrtovanje prometa v mestu v preteklosti večinoma osredotočeno na velike projekte, kot so gradnja cest, mostov, parkirišč, krožišč ali železniških prog, želijo s tem dokumentom po besedah Lepa dati prednost celostnim pristopom. Poiskali so torej ukrepe, ki bi povečevali privlačnost mesta za investicije in bivanje ter pri tem zmanjšali okoljska in varnostna tveganja, predvsem pa omogočala meščanom, da bi lahko zmanjšali stroške za mobilnost ter se morda celo odpovedali avtomobilu. V Mariboru, kjer so prebivalci močno navezani na svoje avtomobile, je to izjemnega pomena.

Območja za pešce želijo povečati za 20 odstotkov

Do leta 2020 naj bi tako med drugim povečali območja za pešce za 20 odstotkov, vzpostavili “zeleno potezo” od središča mesta do vznožja Pohorja, vzpostavili štiri nova območja celovitega umirjanja prometa v stanovanjskih soseskah, izboljšali kakovost avtobusnega prometa, odpravili po tri kritične točke za kolesarje letno, označili po kilometer novih kolesarskih poti letno ter za četrtino zmanjšali število otrok, ki jih starši vozijo v vrtec z avtomobilom. Prav tako naj bi odprli vsaj dve parkirišči po sistemu park&ride, zgradili nove polnilnice za električna vozila in vzpostavili mrežo javnih avtomobilov za kratkoročni najem (car sharing).

Celostna prometna strategija naj bi služila kot podlaga za pripravo občinskih proračunov in prijavljanje na različne razpise. Tako po besedah župana že računajo na 150.000 evrov za izgradnjo kolesarske steze na Streliški cesti.

Povezava do dokumenta: Celostna prometna strategija Mestne občine Maribor

 


Utrinki iz Foruma CPS (17.6.2015, Tkalka, Maribor)

Written by