Z veseljem vam sporočamo, da je sedaj mogoča uporaba Kolesodvora tudi z aplikacijo na mobilnem telefonu. No, če slučajno še ne veste, Kolesodvor je varovana in pokrita kolesarnica za shranjevanje koles tudi čez noč. Nahaja se na železniški postaji v Mariboru in je namenjena vsem dnevnim migrantom, ki kombinirajo javni potniški promet s kolesom. V kolesarnico je možno vstopiti samo registriranim uporabnikom Kolesodvora. Dostop do Kolesodvora si je možno urediti na infotočki  Centra mobilnosti, na Partizanski cesti 21,  v času uradnih ur med 9:00 in 17:00 vsak delovnik. Letna uporabnina znaša vsega 15 EUR. Prednost pri uporabi kolesarnice imajo dnevni migranti, ki uporabljajo vlak ali avtobus.

OBVESTILO: Varovana kolesarnica Kolesodvor ima polno zasedene kapacitete. Vse zainteresirane nove uporabnike_ce prosimo, da se zglasijo na Centru mobilnosti Maribor, kjer bomo preverili aktualno zasedenost in vas dodali na čakalni seznam.

Koraki za pridobitev dostopa za uporabo Kolesodvora so naslednji:

1. korak:

Uporabnik izvede nakazilo v znesku 15,00 EUR na podjetje NIGRAD:

NIGRAD, komunalno podjetje d.o.o.

Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

TRR št. 04515-0000498021 (NKBM)

Bic banke: KBMASI2X

Namen plačila: Kartica za uporabo Kolesodvora

2. korak

Uporabnik predloži na infotočki Centra mobilnosti oz. pošlje na mail info@mobilnost.si:

  • dokazilo o plačilu (odrezek ali izpisek).
  • kopijo ali sken veljavne vozovnice za vlak ali avtobus (prednostna obravnava)
  •  

3. korak:

Uporabnik na infotočki Centra mobilnosti Maribor na Partizanski cesti 21 izpolni in podpiše pogodbo o nakupu dostopa za uporabo Kolesodvora (preko magnetne kartice ali preko aplikacije).

4. korak:

Uporabnik na infotočki Centra mobilnosti Maribor prevzame magnetno kartico oz. si naloži aplikacijo na telefon .

Kolesodvor se sedaj lahko uporablja :)

Dostop do Kolesodvora je veljaven za obdobje 1 (enega)  leta. Po preteku 1 leta, se lahko ponovno aktivira, ko uporabnik izvede nakazilo, opisano v 1. koraku, predloži dokazilo o plačilu in kopijo vozovnice ter podpiše novo pogodbo o uporabi Kolesodvora.

Za vse dodatne informacije ali v primeru tehničnih nevšečnosti pišite na info@mobilnost.si ali pokličite.

Written by